Shopper Quality Group UK - Estonia - Latvia - Lithuania - Poland - Romania

APMĀCĪBAS

 

 

Ikviens uzņēmums ir unikāls, ar savu īpašu kultūru, zināšanām un izaicinājumiem. Tāpēc bieži vien standartizētas apmācību programmas ir pilnībā neefektīvas un vienmuļas. Mēs izmantojam pašu uzkrātās zināšanas, lomu spēles un reālā laika uzdevumus, lai panāktu vislabāko iespējamo rezultātu iespējami īsākā laikā.

Mūsu apmācību programmas tiek īpaši pielāgotas jūsu uzņēmumam, tās nodrošina reālu gadījumu izpēti, piemērus un uzdevumus, lai jums palīdzētu pārvarēt jūsu unikālos pārdošanas un citus izaicinājumus.

Pēc tam, kad būsim jums snieguši apmācību programmas, mēs turpināsim jums piedāvāt atgriezenisko saiti, lai darbinieku apgūtās prasmes kļūtu par ieradumiem.

Mēs esam izstrādājuši šādas vienreizējas apmācību programmas:

1. Klientu apkalpošanas kvalitātes standarta izveide. Mēs jums palīdzēsim izveidot vienotu klientu apkalpošanas procesu jūsu uzņēmumu, lai apkalpošana klientiem vienmēr būtu vienlīdz patīkama pieredze, kā arī atspoguļotu jūsu zīmola doto solījumu.

2. Pārdošanas apjomu palielināšana. Vissvarīgākais uzņēmuma pārdošanas apjomu palielināšanas aspekts ir radīt un uzturēt īpaši jūsu produktam vai pakalpojumam īpaši pielāgotu pārdošanas procesu.

3. Komandas veidošana. Komanda, kurā visi strādā kopā un ikviens izprot katra tās locekļa lomu, ir panākumu recepte, kas palīdz panākt vislabākos klientu apkalpošanas rezultātus. Mēs jums palīdzēsim izvērtēt esošās darbinieku komandas stiprās puses un attīstīt vienotu sadarbības kultūru.

4. Slepenā pircēja vērtēšana. Mūsu pieredzējusī komanda sniegs apmācību par visiem nepieciešamajiem aspektiem par to, kā veikt un interpretēt Slepenā pircēja vērtēšanu, kā novērtēt tā konstatējumus, kā izstrādāt uzņēmuma turpmākās rīcības plānu un ieviest izmaiņas klientu apkalpošanas sistēmā.

5. Vadītāju kvalifikācijas celšana. Ir svarīgi, lai ikviens vadītājs pareizi un efektīvi vadītu savu komandu, un koučings ir līdzeklis, kas jums palīdzēs atklāt savu darbinieku potenciālu, uzlabot to sniegumu un tāpat arī kopējo uzņēmuma sniegumu.

Vai jūs interesē mūsu piedāvātās apmācības iespējas tiešsaistē?

Sazinieties ar mums

Comments are closed.