Shopper Quality Group UK - Estonia - Latvia - Lithuania - Poland - Romania

JAUNA APKALPOŠANAS STANDARTA IZVEIDE

 

 

Katrā uzņēmumā, it sevišķi tādā, kura pārdošanas veiksme ir atkarīga no lietotāju apmierinātības, ir jāizstrādā un jāievieš klientu apkalpošanas standarts.

Mēs esam pārliecināti, ka turpmāk uzskaitītais jau notiek jūsu uzņēmumā, taču drošības labad uzdodiet sev turpmākos jautājumus:

Vai pašreizējais standarts ir pietiekami efektīvs?
Vai tas atspoguļo jūsu zīmolu un saziņu?
Vai jūsu darbinieki to ievēro attiecībā uz katru klientu, ko tie apkalpo?
Vai uzņēmumā ir pietiekami daudz apmācību iespēju un vai tās ir pietiekami efektīvas?

Šie un citi jautājumi ir objektīvi noderīgi, atbildot uz Slepenā pircēja vērtēšanu, saistībā ar ko mēs izstrādājam īpašas anketas, kas balstītas uz jūsu uzņēmuma politikas nostādnēm un centieniem. Mēs izvērtējam visu, sākot no viegli izmērāmiem kritērijiem (piemēram, tīrība) līdz ne tik viegli pamanāmiem (piemēram, pārdošanas sistēmas efektivitāte).

Kopā mēs jūsu uzņēmumam radīsim jaunu klientu apkalpošanas standartu, lai katrs no jūsu darbiniekiem novērtētu zīmola solījumu.

Sazinieties ar mums, lai saņemtu plašāku informāciju par apkalpošanas standartu.

Sazinieties ar mums

Comments are closed.