Shopper Quality Group UK - Estonia - Latvia - Lithuania - Poland - Romania

Koolitused

 

 

Koolitus on tõhus vahend and lühikese aja jooksul korraga suuremale seltskonnale soovitusi ja ideid kuidas olla oma töös veelgi tulemuslikum.

Meie koolitused on kaasahaaravad: kõik osalejad saavad kaasa rääkida, diskuteerida, esitada küsimusi.

Koolitusel toome palju näiteid – keskendume ennekõike Teie teenindusvaldkonnaaga seotud näidetele. Nii on osalejatel lihtsam seostada räägitud teemad oma igapäevatööga.

Koolitused on ennekõike praktilised – teooriaosa seome tihedalt praktilise tegevusega: rühmatööd, tehnikate harjutused, rollimängud. Nii on osalejatel kindlam tunne uued teadmised kohe oma töös kasutusele võtta.

Siit leiate koolituste teemavaldkondade lühitutvustuse kuid lõpliku koolitusprogrammi kohandame just sellise mis on oluline Teie teenindus- ja müügimeeskonnale:

1. Esmaklassiline klienditeenindus. See on baasmaterjal teenindusest, mida on oluline teada igal teenindajal.

2. Klienditeenindus telefoni teel. Telefonisuhtlus eristub suuresti silmast-silma suhtlusest, seepärast on oluline tunda telefoni eripära ja kasutada telefoni kõiki võimalusi klientide parimaks teenindamiseks.

3. Elektronteenindus. Kirja teel kliendiga suhtlemine nõuab väga head sõna jõu ja mõju tajumist. Lisaks oskust vaid teksti abil edasi anda soovitud emotsioone ja mõtteid.

4. Efektiivne müük. Müük ja teenindus käivad käsikäes. Siin keskendume müügi edendamise võimalustele Teie teenindusvaldkonnas.

5. Meeskonnatöö. Tugev, ühtne meeskond loob kvaliteetse teeninduse. Aitame kaasa Teie meeskonna ühtsuse tugevdamisele ja lasuma koostöö saavutamisele.

Kas mõni koolitusteema pakub huvi?

Võtke meiega ühendust

Comments are closed.