Shopper Quality Group UK - Estonia - Latvia - Lithuania - Poland - Romania

Püsiv meeskond

Tublide töötajate leidmine ja hoidmine on täna üheks suuremaks väljakutseks igale ettevõttele.
Inimesed eelistavad töötada hea mainega, selge eesmärgiga ja inimesi väärtustavas ettevõttes.

Töötades välja Mystery Shopping’u uuringule tugineva motivatsiooni- ja arengusüsteemi, võivad Teie ettevõttes aset leida järgmised sündmused:

Aeglustub töötajate lahkumine ettevõttest;
Suureneb töötajate produktiivsust;
Vähenevad värbamisega ja töösuhte lõpetamisega seotud kulud;
Tekib uue, Y-generatsiooni, motiveeriv töökeskkond;
Tõuseb koolituste efektiivsus;
Müügitulemused kasvavad.

Teie meeskonna jaoks arengu- ja motivatsioonisüsteemi väljatöötamisega saame alustada juba täna.

Võtke meiega ühendust

Comments are closed.