Shopper Quality Group UK - Estonia - Latvia - Lithuania - Poland - Romania

ZMNIEJSZENIE ROTACJI PRACOWNIKÓW

Gdy w Polsce wskaźniki rotacji pracowników zaczęły zbliżać się do niekorzystnych, my proponujemy wam rozwiązanie - po dokonaniu oceny długoterminowych i krótkotrwałych celów Państwa firmy, razem stworzymy system rotacji i zarządzania motywacją pracowników.

Ten system wyraźnie poprawia ważne wskaźniki działalności przedsiębiorstwa:

Zmniejsza się wymiana i rotacja;
Zwiększa się produktywność obecnych pracowników;
Oszczędza się wysokie koszty związane z zatrudnianiem oraz zwalnianiem;
Stwarza motywację dla nowego pokolenia pracowników Y;
Zapewnia efektywność szkolenia pracowników;
Zapewnia stabilne wyniki zespołu sprzedaży.

Wdrożenie systemu rotacji i zarządzania motywacją pracowników już teraz

Skontaktujcie się z nami

Comments are closed.