Shopper Quality Group UK - Estonia - Latvia - Lithuania - Poland - Romania

POLEPSZYCIE JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTÓW

Badania wykazują, że jakość stosunku klienta i sprzedawcy ma największy wpływ na opinię nabywcy o firmie. Szczególnie ważna jest wiedza, jeżeli między wami i konkurencyjnymi produktami/usługami jest mało różnić - w takim przypadku jakościowa obsługa klientów może stać się główną przewagą konkurencyjną. W związku z tym, inwestycje w jakość obsługi klienta jest także inwestycją w większy zysk.

Polepszona jakość obsługi klientów ma wpływ też na inne ważne wyniki w konkurencyjnej walce:

Rosnąca lojalność klientów dla waszej firmy;
Rosnąca liczba powtarzających się zakupów klienta;
Łatwiej prognozowane zachowanie konsumentów;
Ustne pozytywne opinie klientów;
Pisemne pozytywne opinie klientów w przestrzeni społecznej;
Otrzymywana informacja zwrotna od nabywców;
Rosnący pozytywny wizerunek firmy.

Jesteście gotowi przyciągać nowych oraz odzyskać starych nabywców?

Skontaktujcie się z nami

Comments are closed.