Shopper Quality Group UK - Estonia - Latvia - Lithuania - Poland - Romania

Tule testkliendiks

Tule testkliendiks

page2_img1

Kuidas saada testkliendiks?

Tore, et soovite saada testkliendiks! Selleks palun täitke programmis https://shopperquality.shopmetrics.com/shopperSignup.asp.

Edasise osas võtame Teiega ühendust.

Kes on testklient?

Testklient on terava pilguga ja hea vaistuga inimene, kes peab oluliseks head teenindust. Testklient külastab poode, apteeke, kohvikuid ja teisi teenindusettevõtteid, just nii nagu seda teeb iga klient. Testkliendi eripäraks on aga oskus näha detaile teeninduses ja neid kirjalikult kirjeldada.

Oluline on märgata kuidas Teid kui klienti vastu võeti, kuidas suheldi, milliseid küsimusi esitati, kuidas tutvustati toodet või teenust jne. Sageli toodet või teenust osta ei ole vajagi, esmatähtis on hinnata teenindust.

Pärast teenindusettevõtte külastust tuleb testkliendil täita arvutis küsimustik. Küsimustikus kirjapandud infot loeb ettevõtte juhtkond. Nii saab ettevõte kiirelt ülevaate toimunud teenindusest ja teha otsused kuidas muuta teenindus veelgi paremaks.

Miks tasub hakata testkliendiks?

Tegemist on huvitava, kohati ka lõbusa tegevusega, kus saab külastada erinevaid teenindusasutusi.
Testkliendi töö võimaldab planeerida oma aega. Nii saate teha seda tööd laste kõrvalt, puhkepäevadel, endale sobival kellaajal. Saate valida ka millist asutust, teenust ja millises piirkonnas hinnata.
Hinnates teisi saate arendada oma tähelepanuvõimet, detailide nägemise oskust.
Juhul kui ka ise töötate teenindusettevõttes, saate häid ideid kuidas oma tööd veelgi paremini teha.
Testkliendiks olemine on paljude jaoks omamoodi hobi ja ajaveetmise võimalus. Ehk sobib selline elustiil ka Teile.
Testkliendina saate anda otse ettevõtte juhtkonnale edasi seda, mida teeninduses tundsite-nägite. Nii saate kaasa aidata teeninduse kvaliteedi parandamisele Eestis.
Ja muidugi, testkliendi töö eest saate ka tasu.